Priser i AMKIndmeldelses gebyr Skipper  SÅL: 1500 Kroner   (engangsbeløb) -  SÅL er Samvirket Århus Lystbådehavn bestående af AMK+Bugten+Sejlklubben (østsiden af havnen).

Engangsbeløb tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Havneleje: 3.080 Kr. pr. meter om året. En plads bredde er: Afstanden mellem pælene.

Skipper kontingent: 560 Kr. + 240 Kr. til kollektiv ansvarsforsikring, årligt.
Gast kontingent: 200 kroner årligt. En gast skal være tilknyttet en båd og en skipper. 
Passivt medlemskab: 400 Kr. årligt.
Venteliste gebyr: 200 Kr. årligt - og man er selv ansvarlig for indbetalingen af denne! 
Ved manglende betaling fjernes man fra ventelisten  
Både der står på land i  juni, juli, august og september skal betale for dette i henhold til takst bladet på Aarhus lystbådehavns hjemmeside:
Både indtil 3 meter - 410 Kr. pr. måned.
Både over 3 meter  - 610 Kr. pr. måned.
Depositum El-kabler: 1500 Kr. Alle medlemmer, der bruger strøm fra kaj og mole, skal have et godkendt strømkabel med måler og Nr..
Dette udleveres af bestyrelsen, - depositum tilbagebetales ikke, går til løbende vedligehold af målere, som ikke holder evigt.

 
Hold i dag

Instagram