Priser i AMK.

Indmeldelses gebyr Skipper AMK: 1500 Kroner  (Engangsbeløb).

Indmeldelses gebyr Skipper i  SÅL: 1500 Kroner   (Engangsbeløb) -  (SÅL er Samvirket Århus Lystbådehavn - AMK+Bugten+Sejlklubben).

Engangsbeløb tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Havneleje er: 2600 Kroner.  Pr. 100 cm. Plads bredde. - En plads bredde er: Afstanden fra midt pæl til midt pæl (plads mellem pæle + 1 pæl)

Skipper kontingent er årligt  560 Kroner + 240 Kroner til kollektiv ansvarsforsikring.

Gast kontingent er 200 kroner årligt.  En gast skal være tilknyttet en båd og en skipper. 

Passivt medlemskab af klubben er 400 Kroner Pr. År.
 
Venteliste gebyr er 200 kroner årligt - og man er selv ansvarlig for indbetalingen af denne!   
 
Både der står på land i - juni, juli, august og september, skal betale for dette i henhold til takst bladet på Aarhus lystbådehavns hjemmeside.
Både indtil 3 meter - 410 Kroner. Pr. Måned.
Både over 3 meter  - 610 Kroner. Pr. Måned. 

Depositum El-kabler: 1500 Kroner. - Alle medlemmer, der bruger strøm fra kaj og mole, skal have et godkendt strømkabel med måler og Nr..
Dette udleveres af bestyrelsen, - depositum tilbagebetales ved aflevering af kablet.

Hold i dag

Instagram