REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AMK 20.4.22 kl. 17.00

 

Tilstede: Daniel, Peter, Carsten, Poul, Lars, Bente, Hans

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 6.4.22 (bilag vedlagt)

Godkendt

 

3. Husinspektøren

Til generalforsamlingen serveres rulle- og ostemadder. Dertil en øl/vand.

 

4. Formandens beretning for indeværende konstitueringsperiode

Godkendt

 

5. Regnskab for 2021

Godkendt

 

6. Indkomne forslag til behandling på Generalforsamlingen

Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer samt flere spørgsmål til bestyrelsen fra en gruppe af medlemmer bestående af Jørn Vandbæk, Vibeke Vandbæk, Henrik Rohde, Asger Aggergren, Marianne Aggergren, Kim Østergaard og Betina Juul ?

Daniel gennemgik forslagene.


7. Indkomne forslag til kandidater på div. tillidsposter

Indkomne forslag blev indført i generalforsamlingens dagsorden

 

8. Udkast til dagsorden for Generalforsamlingen 2022:

 

a. Valg af dirigent

 

b. Formandens beretning

 

c. Regnskab for klubben 2021

 

d. Indkomne forslag til behandling

 

e. Valg af formand (vælges for to år)

          Opstillede:

 Daniel Brix Hesselager

 

f. Valg af et medlem til bestyrelsen (vælges for 2 år)

          Opstillede:

 Carsten Krogh

          Kim Østergaard

          Ole L. Mikkelsen

            

g. Valg af en suppleant til bestyrelsen (vælges for to år)

          Opstillede:

          Allan Petersen Fischer (genvalg), Lars Madsen (genvalg)

 

h. Valg af en revisor (for to år)

          Opstillede:

Jens Zink (genvalg)

          

i. Valg af revisor suppleant (for 1 år)

          Opstillede:

          Keld Skovbakke(genvalg)

          Ole Schjødt

 

J.       Valg af aktivitetsudvalg (for 1 år)

Opstillede:

          Henrik Rhode (genvalg)

          Lars Vogt (genvalg)

          Niels Meiner (genvalg)

          Pernille Muhlig (genvalg)

 

K.      Eventuelt

 

Dagsorden for generalforsamlingen blev godkendt.

 

9. Eventuelt

Automaten til betaling af gæsteleje kører.

Der mangler stadigvæk lidt skiltning i forhold til automaten.

Den sag klarer Poul.

Det blev besluttet at udnævne Poul Erik Poulsen til æresmedlem.

 

 

HF, 21.4.22

Godkendt på bestyrelsesmøde 18.5.22

Hold i dag

Instagram