Vis alle Få pladser Ledige Venteliste Udsolgt
Start tid Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Træner Vis alle
Vis alle
resultater for
Kontingenter
Gast på båd i havnen | 4
0 - 99 år
Gast med tilknytning til en skipper på havnen.
Venteliste til Skipper | VG
0 - 99 år
Det er nu mulig igen at tilmelde sig venteliste for Skipper/Havneplads i AMK. - der må dog stadig påregnes lang ventetid på at få en plads.Bemærk følgende jf. Klubbens vedtægter: Sejlførende både skal have præg af motorbåd, eller være direkte motorsejlere for at kunne ligge under AMK´s stander og fartøjsstation.Ingen båd i AMK må anvendes til erhvervsmæssige formål under nogen form
Hold i dag

Instagram