Hej deltager på Venteliste

Som ny bestyrelse, og i en tid med enorm stor interesse for at have bådplads, så sender vi hermed opdateret informationer omkring AMK´s venteliste.

Da alle klubbens pladser er optaget, og der derfor først kan komme en fra venteliste i spil, når et nuværende medlem opsiger sin plads, er det ikke muligt at sige noget om tidspunktet for mulig plads før det opstår. Dernæst er klubbens pladser af forskellig størrelse, og derfor er ventelisten opdelt i størrelser.

Det er bestyrelsens opfattelse og klubbens erfaring fra tidligere, at det er ganske få hvis nogen pladser der kommer i spil om året, og man skal derfor være indstillet på at stå længe på ventelisten.

Så snart bestyrelsen bliver informeret om en mulig plads, så tager vi fat i de relevante, så planlægning kan starte.

Vi forstår sagtens, at det ville være rart at vide hvad man kunne se frem til, så man kunne købe båd mm, men den mulighed har vi ikke, så håber I er opmærksomme på den præmis, og derfor blot må afvente om/når der kommer en mulighed.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i AMK

Hold i dag

Instagram