NYHEDSMAIL #01 

Kære medlemmer,

 

Som et nyt initiativ fra bestyrelsen følger her den første AMK nyhedsmail med hensigten om at skabe bedre indsigt og forståelse for bestyrelsens arbejde, klubbens aktiviteter samt andre relevante nyheder for vore medlemmer. Nyhedsmailen skal ses som en uformel opsummering af stort og småt og vil ikke nødvendigvis være udtømmende for alt, hvad der foregår i klubben.


 

Efter 3 måneder med, hvad vi med rette kan kalde den ”nye bestyrelse” og med årsskiftet lige om hjørnet, vil vi benytte lejligheden til at runde året af med at fremhæve tre større projekter som har fyldt i bestyrelsens foreløbige arbejde.

 

Overdragelse af alle poster.

 

Da alle ansigter i bestyrelsen er nye, har der været behov for en omfattende overlevering af alle poster. Status på arbejdet i SÅL, HAL og S&F er blevet drøftet, og den nye bestyrelse er trådt ind i samarbejdet med havnens andre brugere. Der er blevet kigget i regnskabspraksis, blevet etableret adgang til bank og arbejdet med at overtage og optimere klubbens hjemmeside. En af de helt store samtaleemner har været overdragelsen af projektet omkring den igangværende ombygning af vores brofaciliteter og dertilhørende aftaler og forventninger. Alt i alt er overdragelsen ved at være gennemført.


 

Etablering af nye broer.

Netop etableringen af de nye broer bliver forårets og sommerens store opgave. Den plan for broernes udformning, som bestyrelsen overtog, angav bredde, længen og placeringen af de nye pladser. I forhold til den tidligere plan vil bredden på mange pladser blive flyttet rundt, hvorfor det bliver nødvendigt at lave en helt ny plan for hvem, der ligger hvor. Alle pladshaverne er naturligvis sikret en plads til den kommende sæson, men det er endnu ikke fastlagt, hvem der kommer til at ligge hvor. Vi forventer at den nye plan bliver sendt ud d. 01.03.2022.


 

Nyt betalingsanlæg for gæstesejlere.

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan fortælle, at der efter grundigt forarbejde er indgået en aftale om etablering af et automatisk betalingsanlæg til opkrævning af havneleje for gæstesejlere. Det bliver virksomheden BEAS, som skal levere det nye anlæg, som ligeledes kommer til at indeholde en elektronisk låsefunktion til toilet- og badeforholdene. Anlægget er brugervenligt og driftssikkert og forventes at være etableret d. 01.03.2022. Vi glæder os til den kommende sæson, hvor vi forventer at komme til at slå udlejningsrekord i forhold til tidligere år.


 

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke for velafholdt julehygge i klubhuset og ikke mindst den talstærke og engagerede deltagelse i stiftelsesfesten i november måned. Vi ser frem til det forstående år og vender stærkt tilbage med næste nyhedsmail i løbet af februar måned.

 

Rigtigt godt nytår

 

Hans, Peter, Carsten, Poul og Daniel

Bestyrelsen i AMK 

 

Hold i dag

Instagram