På trods af, at vi holder to generalforsamlinger i en, og at der efterhånden er gået næsten 2½ år siden sidste generalforsamling, ender det alligevel med en ret kort beretning fra formanden.

 Ordene ”på trods” er gennemgående for livet i klubben i de seneste 1½ år.

 Coronaen har sat sit præg – også på Aarhus Motorbådsklub. Det medlemsliv der har været, har været på trods af smitterisiko, hårde restriktioner og aflysninger. Vi har måttet aflyse arrangementer – blandt andet vores 90 års stiftelsesfest – gennemføre standerhejsning og nedtagning digitalt med meget begrænset fysisk deltagelse og undvære madweekenderne i foråret.

 Det er heldigvis en hæderkronet, gammel og robust klub vi har sammen. På trods af al elendigheden under pandemien har en underskov af små tiltag blomstret. I har fundet sammen i mindre grupper hvor I har grillet, snakket og fået en øl eller et glas vin sammen. Så klubben har stadig puls. Der er håb forude, nu hvor alt igen åbner. Og heldigvis danner vores dejlige klubhus jo den perfekte ramme for netop dette.

 Klubhuset: Siden sidste generalforsamling har vi fået indkøbt og opsat borde, bænke og parasoller i vores have. Disse har også frem til pandemien været flittigt brugt. Det skal vi have gang i igen. Der har ligget en beslutning fra en tidligere generalforsamling om en udvidelse af svalegangen til også at omfatte nordsiden af klubhuset. Dette har bestyrelsen iværksat, så vi nu kan glæde os over mange flere kvadratmeter med havnens bedste udsigt. Netop den nye del af svalegangen benyttes af mange, der ønsker at holde sig lidt i skyggen.

 Vi arbejder i bestyrelsen på at få udskiftet markisen på den gamle svalegang, hvilket vi regner med vil ske i den kommende bestyrelsesperiode. Klubhuset har i maj 2020 fået en omgang ny maling, hvor det var overvældende at se så mange frivillige der skabte den forvandling på en arbejdsdag, hvor vi havde vejret med os og hvor grillen blev tændt.

 En anden forbedring, der er i støbeskeen, er vores bade- og toiletforhold. Bestyrelsen håber at kunne indrette to nye baderum ved nedlæggelse af de to fælles toiletter. Desuden trænger de eksisterende baderum også til en kærlig hånd. Alt i alt har vi et vidunderligt klubhus, som mange misunder os. Lad os sammen håbe, at vi i den kommende sæson har mere frihed til at bruge det.

 Fartøjsstationen: Der er fortsat lang venteliste på en bådeplads. Derfor har ventelisterne været lukkede siden foråret 2021. At dømme efter hvad de skriver i medierne, er vi privilegerede at have bådpladser midt i Aarhus. Det er ikke enhver forundt. Ventetiden på en plads er milelang i hele det østjyske område. Den store interesse for sejlads har også vist sig i forhold til gæstesejlerne. Det ser ud til, at vi har fastholdt indtægterne i 2020 – og det kommer måske til at se endnu bedre ud i 2021.

 Vi har i løbet af sæsonen haft en enkelt arbejdsweekend, hvor vi fik opsat nye informationstavler. Desuden har vi fået færdiggjort bro-0 (som nu hedder Bro-1. Der er dog store forandringer i vente i forbindelse med renoveringen og udvidelsen af Aarhus Lystbådehavn. Havnens Nye broer. Hjemtagning af flydebro vest til øst Start af ombygning 1/11.2021, Ibrugtagning 1.april 2022 Kapacitetsudvidelsen forventes ca 3-4% svarende til en håndfuld pladser.

 Elkabler: Bestyrelsen har besluttet at afskrive på indbetalt depositum kr. 1.500.- for elkabler, hvilket skyldes vi har et stigende antal kabler/målere der går i stykker pga. slidtage.

 Stativordning– Som tidligere orienteret udfases ikke stabelbare systemstativer i foråret 2022. Der skal orienteres om reglerne hvad angår stativer. Fra og med foråret 2022 kan de ældre stativer der ikke er systemstativer ikke opbevares på havnen arealer. Såfremt et stativ er i en kondition der vurderes kritisk, kan Farstøjsinspektøren afvise at stativet anvendes.

 Bestilling af nye stativer til denne vinter er senest 1.maj 2021 ____________________________________________________________________________________________________                                                  Til slut vil jeg igen takke alle medlemmer for et par gode år, og ønske jer alle god vind fremover. Jeg takker af nu som formand og giver stafetten videre. Det har været en fornøjelse at tjene klubben i efterhånden mange år, og jeg glæder mig til fortsat at være en del af klublivet i de kommende år.

 Torben Fiedel

Formand - AMK

Hold i dag

Instagram