Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden, som beskriver hvorledes bestyrelsen i sin konstitutionsperiode vil arbejde. Forretningsordenen er udarbejdet under iagttagelse af bestemmelserne i klubbens vedtægter.
Det er et arbejdsværktøj for bestyrelsen. Vi håber imidlertid også at det vil bidrage til at klubbens medlemmer oplever, at bestyrelsens beslutninger og beslutningsprocesser i forhold til klubmedlemmerne er gennemsigtige og forståelige.

Forretningsordenen er udarbejdet på baggrund af en skabelon hentet hos DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).

Forretningsordenen følger ovenfor.

Hold i dag

Instagram