Kære medlemmer af AMK

Hermed indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 30. april kl. 19.00 i Klubhuset.

Forslag til generalforsamlingen, samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal være skriftligt indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Endelig dagsorden med navne på kandidater og indsendte forslag vil blive ophængt i klublokalet senest 4 dage før generalforsamlingen. 


Mvh Bestyrelsen

Hold i dag

Instagram