Venteliste gebyr til Skipper

Info

Såfremt du fortsat ønsker at stå på venteliste, bedes du venligst betale ventelistegebyr. I modsat fald beder vi dig rette henvendelse til kasserer 

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

Venteliste til SkipperVG

Det er nu mulig igen at tilmelde sig venteliste for Skipper/Havneplads i AMK. - der må dog stadig påregnes lang ventetid på at få en plads.

Bemærk følgende jf. Klubbens vedtægter: 

Sejlførende både skal have præg af motorbåd, eller være direkte motorsejlere for at kunne ligge under AMK´s stander og fartøjsstation.

Ingen båd i AMK må anvendes til erhvervsmæssige formål under nogen form

Holdnummer: VG
Tilmeldte: 70/1000
Betalingsplan: Helårligt 01.04
Ratepris : 200 kr.
Tilmeld
Hold i dag

Instagram